Beskrivelse af opgaver i konkurrenceudvalget

Konkurrenceudvalget i DcH Skjern / Tarm planlægger konkurrencer i kredsen og klubben. I løbet af et år bliver der afholdt 3-5 konkurrencer.

Der er forskellige poster i konkurrenceudvalget, som løser hver deres område, men vi hjælper gerne hinanden.

De forskellige poster er Konkurrenceleder / klasseleder, Spor, Eftersøgning, beregner og kantinen.

 

Konkurrenceleder/klasseleder

 • Tage i mod besked fra hundefører vedr. løbske tæver, spørgsmål m.m.
 • PÅ konkurrencedagen byder velkommen.
 • Dagen før konkurrencen, skal der sættes lydighedsbane op for de forskellige klasser. I henhold til det endelige program.
 • Der skal findes feltgenstande til frit søg.
 • Der skal findes figuranter til C, B, A og E-Klasserne.
 • Sørge for der bliver lagt fært i feltet til frit søg.
 • På selve konkurrencedagen, skaldommerne have udleveret dommersedler og besked om evt. løbske tæver m.m.
 • Dommeren skal have vist lydighedsbanen.
 • Sørge for at dommer kommer til eftersøgningsadressen i A og E-klasserne.
 • Sørge for at dommerne kommer til spor i B, A, og E klasserne.

 

Beregner

 • Lave indbydelser til konkurrencerne og få dem lagt ud på klubmodul.
 • Information til dommercentralen, om hvor mange dommere der skal bestilles, hvor det foregår, mødetider og forplejning.
 • Printe dommersedler ud.
 • Lave program til selve konkurrencedagen til alle hundefører, kan evt. sendes pr mail.
 • Sørge for hjælpere til indtastning på dagen, evt. oplæring af nye hjælpere.
 • Sørge for rækkefølgen af øvelser i de forskellige klasser.

 

Spor

 • Der findes sporlæggere til klasserne B, A, og E og evt. sørge for at uddanne nye sporlæggere så vi hele tiden udvikler hundefører og klubben.
 • Finde sporarealer, markerne skal så vidt muligt have samme afgrøde, så det bliver ens for hundeførerne.
 • Sørge for opstilling af spor sammen med sporlæggere og hjælpere.
 • Planlægge hvornår sporene skal lægges og hvornår de er klar til at blive gået.
 • Have kontakt til sporlæggere.
 • Sørge for genstande til alle klasser.

 

Eftersøgning

 • Finde figuranter, evt. sørge for at nye figuranter bliver lært op.
 • Opstilling af eftersøgningsbane.
 • Sørge for der bliver lagt fært i eftersøgningsbanen.
 • Sørge for der bliver lavet skjul, hvis der er behov for dette.
 • Finde døde genstande til diverse klasser.

 

Kantinen

 • Finde ud hvad der skal laves af mad til dommerne.
 • Finde ud af om der evt.er sponsorer på noget af maden og hvad der skal serveres.
 • Finde hjælpere til at lave maden.
 • Der skal laves morgenmad og frokost.
 • Handle ind eller sørge for der bliver handlet ind.
 • Klargøre klubhuset, og sørge for der bliver ryddet op i huset igen.
 • På selve konkurrencedagen, hejse flaget, finde podiet og beats flag frem.

 

Nyheder

Sponsorer